NADZORNI ODBOR (2016-2019)

Funkcija Priimek in ime Naslov Kontakt
VD predsednik FRANC KEGL DOBRAVA 2 A 031 866 743
Član MARKO BUDJA ml. KLJUČAROVCI 5 A 031 422 308
Član BOJAN VIDNAR LOGAROVCI 39B 031 350 214